ventilasjon

Skikkelige ventilasjonssystemer er ofte noe som blir oversett, men de spiller en viktig rolle i mange bedrifter både med hensyn på komfort men også helse, miljø og sikkerhet.


Dersom service og vedlikehold blir glemt, vil effekten av anlegget svekkes og til slutt opphøre. Dette kan lede til store problemer for både menneskene inne i bygningen, men også selve bygningen.

Kontakt oss

sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby den rette løsningen for dine behov, både for innendørs og utendørs anlegg.

Vi installerer:

  • Ventilasjonsaggregat
  • Avtrekksvifter
  • Filter og reservedeler
  • Avfuktingsanlegg
  • Kanaler, spjeld og rister

Vi slår gjerne av en prat for å snakke om dine bedrifts behov.

Ikon - telefonservice 24/7

Kontakt oss på:

 firmapost@nilsenkulde.no
 975 97 953